ความรู้สึกของผู้ที่เคยผ่าน Passion Test by P. Gay

คุณภัสรา แสงมาลี

คุณอีฟ แอร์โฮสเตส

อ่านต่อ

คุณณธวัส ศรุตรัตน์วรากุล

คุณปุ๊ วิศวกร

อ่านต่อ

คุณ นภา อรรถฟรีชา

คุณเปิ้ล พยาบาล

อ่านต่อ

พ.ญ. ปวริศรา ยิ้มแย้ม

หมอทราย

อ่านต่อ